Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Gia đình
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) 
28/05/2021 
Ảnh minh họa

Ngày 27/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021); truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

Với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 đến 30/6) sẽ tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình... Phương thức tuyên truyền được thực hiện thông qua tổ chức các hoạt động truyền thông như: Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phát trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; tổ chức hội thảo; hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao lưu, hội thi; trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình; sản xuất clip ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội gắn với chủ đề và thông điệp; xây dựng các băng rôn, áp phích tuyên truyền tại các khu vực đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư...

Thông qua tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình; bểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình, đặc biệt những người làm công tác gia đình ở cộng đồng.

Quang Vinh - (Phòng QLVHGĐ)