Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 bãi bỏ Quyết định số 33/2001/QĐ-UBND ngày 14/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VII 
23/09/2019 
 
Quản trị