Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận 
16/03/2020 
 

Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh Ninh Thuận,

Tổng số Thủ tục hành chính hiện nay tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 125 Thủ tục; trong đó lĩnh vực Văn hóa có 64 thủ tục, Thể thao 35 thủ tục và Du lịch 26 thủ tục.

Riêng thủ tục cấp phép kinh doanh hoạt động Karaoke đã được phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý và cấp phép theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung QĐ 266:QDCT 266_signed.pdf

Quản trị 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)