Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Quy trình ISO
Quyết định công bố hệ thống QLCL  (17/11/2015)


Quyết định số 31/QĐ-SVHTTDL ngày 30/01/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008
DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008  (02/12/2014)
Ban hành kèm theo Quyết định số  306 /QĐ-SVHTTDL ngày 26  tháng 11  năm 2014
của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận