Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
05/08/2019 
 

Sáng ngày 05/8/2019, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Ngày Pháp luật đầu tháng 8/2019 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Theo đó, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, gồm có 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Kể từ ngày 1/7/2019 Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành. 

Đây cũng chính là văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nội dung có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời Luật cũng quy định một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, bảo đảm thống nhất nhận thức về nội dung, những điểm chung và những điểm mới; quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Qua hội nghị quán triệt các nội của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ quan, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng trong toàn cơ quan, đơn vị./. 

 
Nguyễn Thị Lan

Quản trị