Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng ban chuyên môn
Phòng ban chuyên môn
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH 
17/04/2021 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3826279 ; 0259.38222626

   Trưởng Phòng
 
Phạm Văn Thành

Điện thoại
0259.3826279

Địa chỉ E-mail
phamvanthanhpr@gmail.com
 


Phó Trưởng Phòng
  Não Thiên Hằng Nga

  Điện thoại
 0259.3822626

0944343535
Địa chỉ E-mail
  nthnga@ninhthuan.gov.vn
   naothienhangnga@gmail.com 


  Phó Trưởng Phòng

Trần Đình Giang

Điện thoại
0259.3826279

Địa chỉ email
trandinhgiang@ninhthuan.gov.vn 

 
   Chuyên viên 
Hải Văn Thành 

Điện thoại 
0259.3826279

Địa chỉ email
hvthanh@ninhthuan.gov.vn


   Chuyên viên
Tạ Thị Nhớ 

Điện thoại
0259.3826279

Địa chỉ email
 tathinho@ninhthuan.gov.vn 
   
Chuyên viên 
Mai Thị Phượng Thủy

Điện thoại
   0259.3822626; 0913578727

mtpthuy@ninhthuan.gov.vn

   
Chuyên viên 
Nguyễn Quang Vinh

Điện thoại
   0259.3822626

nguyenquanvinh@ninhthuan.gov.vn
   Chuyên viên
Nguyễn Hương Hoàng Nga

Điện thoại
   0259.3822626
Đoàn Minh Đạt