Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" 2015 
03/01/2015 
 
Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2015
Ngày 27/12/2014, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 2126/STP-PBDGPL về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" năm 2015;
 
* Trong đó:
   - Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2015 (trong tháng 01/2015), nhằm tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản pháp luật có hiệu lực thực hiện trong năm.
   - Danh mục văn bản pháp luật phổ biến trong sinh hoạt "Ngày pháp luật" năm 2015 gồm có 31 văn bản.

Tập đính kèm:

1. Văn bản số 2126/STP-PBDGPL ngày 27/12/2014 của Sở Tư pháp về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật" năm 2015.

2. Các danh mục văn bản pháp luật phổ biến trong sinh hoạt "Ngày pháp luật" năm 2015 .