Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Gốm Bàu Trúc
Gốm Bàu Trúc
Ninh Thuận chuẩn bị Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm 
22/11/2018 
 

Căn cứ Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”; Trong 02 ngày 08-09/12/2018 Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Tham gia hội thảo khoa học Quốc tế gồm có 12 đại biểu đến từ các nước trên thế giới; Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục hợp tác Quốc tế; đại diện lãnh đạo các tỉnh như: Bình Thuận, Lâm Đồng...

Mục đích của việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế lần này là một trong những tiền đề phục vụ trong công tác hoàn chỉnh việc lập hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm tỉnh Ninh Thuận trình Hội đồng Di sản thế giới công nhận đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Công tác chuẩn bị việc tổ chức Hội thảo đang khẩn trương và gần như hoàn tất, hy vọng đây là một trong những sự kiện quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Ninh Thuận./.

Nguồn: Thanh Thùy

Quản trị