Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Những điểm mới của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
08/02/2021 
 

Ngày 14/12/20020, Chính ph ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, gồm 5 chương và 31 điều, chính thức có hiệu lực từ 1/2/2021 với nhiều điểm mới. Cụ thể, so với quy định trước đây tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP đã bỏ quy định cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn.

Tại Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP có quy định các hành vi sau đây bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn:

1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thủ giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Trong Nghị định số 144/2020/NĐ-CP cũng không còn nhắc tới các khái niệm “tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn”.

Cũng theo nghị định mới này, các người đẹp đi thi quốc tế sẽ không cần có danh hiệu nhan sắc trong nước.

Cụ thể, theo Điều 19 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP về: “Điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu” chỉ yêu cầu: 1. Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi; 2. Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; 3. Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục, cá nhân muốn ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu sẽ phải đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 17/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành văn bản chỉ đạo số 251/UBND-VXNV về việc triển khai Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo đúng quy định pháp luật; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo quy định của Nghị định số 144/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Hằng Nga – Phòng QLVHGĐ

 
Tin đã đưa