Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao 
18/06/2020 
 

Ngày 29 tháng 04 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao về: Các chế độ, chính sách để thực hiện quyền của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng là Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thể dục, thể thao trên lãnh thổ Việt Nam. Cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến thể dục, thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Xem chi tiết nội dung Nghị định 36/2019/NĐ-CP: 36.signed.pdf