Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định 23/2019/NĐ-CP Quy định về hoạt động hoạt động Triển lãm 
11/06/2020 
 

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2019/NĐ-CP Quy định về hoạt động Triển lãm. Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài.

Nghị định này không điều chỉnh: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Các triển lãm xuất bản phẩm, bảo vật, cổ vật; triển lãm thuộc hệ thống bảo tàng; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Hoạt động trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại trụ sở của tổ chức hoặc tại nhà riêng của cá nhân trong các hoạt động mang tính chất nội bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Xem chi tiết Nghị định 23/2019/NĐ-CP: 23_2019_ND-CP_320315.pdf

Quản trị