Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận thực hiện nghiêm túc khai báo y tế toàn dân phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 
31/03/2020 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận động người dân khai báo y tế toàn dân NCOVI theo tinh thần Công văn số 898/UBND-VXNV ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế toàn dân NCOVI đối với lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận. Đến ngày 30/3/2020, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã có 223 người thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, đạt 100% tổng số công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành. Bên cạnh đó, mỗi công chức, viên chức và người lao động của ngành cũng tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình và người dân ở khu dân cư tham gia khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng NCOVI để phục cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cũng đã kịp thời triển khai thực hiện khai báo y tế đối với khách du lịch khi đến đăng ký lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” (Vietnam Health Declaration) trên điện thoại hoặc máy tính bảng cho nhân viên lễ tân của các cơ sở lưu trú du lịch, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. 


Tiến Thành