Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Một số điểm mới Luật Quốc Tịch Việt Nam  
22/04/2020 
 

Nhằm triển khai kịp thời một số điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 486/SVHTTDL-TTS ngày 21/4/2020 đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầy đủ, rõ ràng về 04 điểm mới cơ bản như sau:

1. Bổ sung quy định về hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  2. Khẳng định lại và cụ thể hóa nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam theo Điều 4 của Luật quốc tịch Việt Nam, nhằm tạo cách hiểu và áp dụng thống nhất pháp luật đối với người có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài 

3. Bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quốc tịch.

4. Quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể về các điều kiện xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

Nguyễn Thị Lan