Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 
10/06/2020 
 
Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, ngày 18/06/2009 Quốc hội ban hành Luật số 32/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Xem chi tiết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa: 33.2009.QH12.pdf

Quản trị