Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Thư Viện 
30/06/2020 
 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Thư viện số 46/2019/QH 14. Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Xem chi tiết Luật Thư viện: 46_2019_QH14_398157.pdf

 
Tin đã đưa
(17/07)
(15/06)
(23/03)
(08/02)
(11/11)
(14/09)
(08/09)
(28/08)
(17/08)
(04/08)