Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Thể dục Thể thao 
10/06/2020 
 
Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội ban hành Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao tại Việt Nam.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
Xem chi tiết Luật số 77/2006/QH11: 31075_L77QH.pdf