Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Quảng cáo 
10/06/2020 
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Xem chi tiết Luật Quảng cáo: Luat_Quang_Cao.pdf

Quản trị