Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Du lịch 
10/06/2020 
 
Ngày 19 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Du lịch. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Xem chi tiết Luật du lịch: Luat-Du-lich-so-092017QH14.pdf

Quản trị