Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực gia đình
Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"  (09/12/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017  (04/08/2017)

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh năm 2017; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau: