Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 42/2021 
18/10/2021 
 

(Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2021)

 

Thứ Hai (18/10)

Sáng

- 07h15: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng QL Văn hóa và Gia đình Sở VHTTDL, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng và tập thể P.QLVHGĐ).

- 08h00:Làm việc với UBND huyện Ninh Hải về giải pháp giải phóng mặt bằng thi công DA Đường đi bộ ven biển Ninh Chữ - Bình Sơn, tại UBND huyện Ninh Hải(GĐ, đ/c Trinh, đ/c Thái Anh).

- 08h00: Họp góp ý dự thảo Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19; tại PH số 3-VP.UBND tỉnh (PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Họp triển khai xây dựng Hướng dẫn tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, Thể thao và Du lịch (GĐ, PGĐ Hường, Trưởng và phó: Văn phòng, Thanh tra, P. QLTTDL, P.QLVHGĐ). Công tác chuẩn bị: Giao Phòng QLTTDL chủ trì phối hợp với Phòng QLVHGĐ chuẩn bị dự thảo Hướng dẫn thực hiện.

- 14h00: Họp lấy ý kiến tham mưu triển khai DAKhu tưởng niệm các vua Hùng và Chủ tịch HCM theo GM 252/GM-SXD, tại PH Sở Xây dựng (PGĐ Hòa).

Thứ Ba (19/10)

Sáng

- 08h00: Họp Lãnh đạo Sở, tại HT Sở(GĐ, PGĐ, Chánh VP).

Chiều

- 14h00: Họp đánh giá, xác định giá trị tài sản trên đất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh(PGĐ Hòa, đ/c Trinh, đ/c Thái Anh).

- Họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết vướng mắc dự án Khu ReSort Spa nho,theo Lịch của VP.UBND tỉnh(PGĐ Hường).

- Làm việc tại nhà (GĐ).

Thứ Tư (20/10)

Sáng

-Làm việc tại Cơ quan (GĐ, các PGĐ).


Chiều

-14h00: Họp cho ý kiến thiết kế Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, CVP Sở, Trưởng Đoàn CMNDT, GĐ Trung tâm VHNT, bộ phận KH- VP Sở, Đơn vị tư vấn thiết kế).

Thứ Năm (21/10)

Sáng

- Họp nghe BC Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN,theo Lịch của VP.UBND tỉnh(PGĐ Hòa).

- Làm việc tại nhà (PGĐ Hường).

-Làm việc tại Cơ quan (GĐ).

Chiều

- Làm việc tại nhà (PGĐ Hường).

-Làm việc tại Cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa).

Thứ Sáu (22/10)

Sáng

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy, theo Lịch của VP Tỉnh ủy (GĐ).

- Làm việc tại nhà (PGĐ Hòa).

-Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hường)

Chiều

- Họp GQ vướng mắc DA Đường đi bộ ven biển Ninh Chữ - Bình Sơn,theo Lịch của VP.UBND tỉnh(GĐ, đ/c Trinh,  đc TháiAnh).

- Làm việc tại nhà (PGĐ Hòa).

-Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hường).