Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 38/2021 
20/09/2021 
 

(Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021)

 

Thứ Hai (20/9)

Sáng

- 07h00: Tham gia chương trình thăm tặng quà cho thiếu nhi nhân Tết Trung thu theo TB 124-TB/VPTU; tập trung tại VP Tỉnh ủy cùng đi xe đến UBND xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (PGĐ Hòa).

- 08h00: Họp góp ý CtrHĐ thực hiện NQ04 của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch, tại HT Sở (GĐ; ĐD LĐ Hiệp hội Du lịch; GĐ, PGĐ Trung tâm TTXTDL; TP, PTP và CV (bộ phận du lịch) phòng QLTTDL; lãnh đạo Văn phòng Sở; GĐ Bảo tàng và GĐ Trung tâm NCVH Chăm).

- 08h00: Họp rà soát các công việc tại Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh theo GM 572/GM-VPUB, tại PH số 1-VP.UBND tỉnh(PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Họpnghe báo cáo nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; nêukhó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị... chuẩn bị phục vụ buổi làm việc của PCT.UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; tại HT Sở(GĐ, các PGĐ; Trưởng và Phó các Phòng thuộc Sở).

Thứ Ba (21/9)

Sáng

- 08h00: Dự trực tuyến lớp học quán triệt thực hiện Kết luận 01-TW và Chuyên đề toàn khóa, tại HT Trung tâm NCVH Chăm (các đ/c Đảng ủy và cấp ủy chi bộ).

- 08h00: Họp thẩm tra Tờ trình xây dựng NQ sửa đổi, bổ sung NQ số 15 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo GM 48/GM-HĐND; tại PH số 2-VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường, đ/c Phan Vi, đ/c Trinh).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri (các phường: Đông Hải, Văn Hải, Mỹ Đông và xã Thành Hải) trực tuyến, tại PH trực tuyến TP. PR-TC (PGĐ Hường).

- 14h00: Tham gia đoàn khảo sát về tình hình thực hiện phát triển kinh tế biển, tại Sở NN&PTNT (PGĐ Hòa).

- 14h00: Dự Hội thảo trực tuyến đề tài NCKH&CN "Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Duyên hải Nam Trung bộ" theo GM 168/GM-VNCPTDL; tại PH Sở (Trưởng, phó P.QLTTDL; các đ/c: Vượng, Lê Vi, Hương Lan).

- Làm việc tại nhà (GĐ).

Thứ Tư (22/9)

Sáng

- Đi kiểm tra công tác PC dịch Covid-19, theo Lịch của VP.UBND (GĐ).

- 08h00: Dự Diễn đàn (trực tuyến) “Tác động của đại dịch Covid-19 –Hành động quết liệt của ngành VHTTDL”, tại PH trực tuyến VNPT Ninh Thuận (GĐ, PGĐ Hòa; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở).

- 08h00: Tham gia đoàn khảo sát về tình hình thực hiện phát triển kinh tế biển, tại Sở Khoa học và Công nghệ (PGĐ Hường).


Chiều

- 14h00: Họp nghe triển khai KH 4886/KH-UBND về phục hồi hoạt động SXKD theo GM 576/GM-VPUB, tại PH số 3-VP.UBND tỉnh (GĐ).

- 14h00: Dự và làm việc với đoàn khảo sát về tình hình thực hiện phát triển kinh tế biển, tại HT Sở (PGĐ Hòa, PGĐ Hường; lãnh đạo Văn phòng, TP và Phó trưởng phòng QLTTDL, Thanh tra Sở; đ/c Vượng).

Thứ Năm (23/9)

Sáng

- 08h00: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (GĐ, TP.QLVHGĐ).

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Chiều

- 14h00: Tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế biển, tại Huyện ủy Ninh Hải (PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại nhà (GĐ).

Thứ Sáu (24/9)

Sáng

- 07h30: Hội đồng đánh giá Chương trình hành động chức danh Phó Trưởng phòng QLVHGĐ và Phó Trường Đoàn CMN dân tộc, tại HT Sở (Thành viên HĐ và viên chức tham gia đánh giá CTHĐ).

Chiều

- Họp Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, theo Lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ).

- Làm việc tại nhà (PGĐ Hường).