Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 38/2019 
16/09/2019 
 

Thứ Hai (16/9)

Sáng

- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến ngày 18/10/2019;

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ.PT Sơn, PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp góp ý hoàn chỉnh Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tại HT Sở (PGĐ.PT Sơn; PGĐ V.C Hòa; Lãnh đạo: các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở).

Thứ Ba (17/9)

Sáng

- 07 giờ 30 [đến hết ngày 20/9]: Tham dự Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho CB lãnh đạo quản lý đối tượng 3 khóa I/2019, tại Trường Chính trị tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 30: Họp góp ý công tác tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Bolero” tỉnh NT, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ.PT Sơn, PGĐ V.C Hòa).

Thứ Tư (18/9)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ tỉnh ủy, tại PH BTV Tỉnh ủy (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về công tác đầu tư xây dựng, tại HT Sở (PGĐ V.C Hòa, VP Sở);

- 08 giờ 00: Họp BCĐ để nghe BC công tác ĐH Đại biểu các DTTS tỉnh, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp BCĐ Đề tài "Địa chí Ninh Thuận", theo lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Năm (19/9)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 15 giờ 00: Dự Hội nghị chuyên đề đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, tại Nhà khách UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Sáu (20/9)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, tại HT Bộ CHQS tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo PA Vườn hoa Xuân 2020, tại HT Sở (PGĐ.PT Sơn; PGĐ V.C Hòa; Lãnh đạo: các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở).

- 14 giờ 00: Họp nghe BC KQ kiểm tra các DA Du lịch vi phạm tiến độ sử dụng đất, theo lịch của VP.UBND tỉnh (.......).

Đoàn Minh Đạt