Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 02/2020 
06/01/2020 
 

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

 

Thứ Hai (06/01)

Sáng

- 07 giờ 15: Trực tiếp công dân, tại Phòng tiếp công dân của Sở (PGĐ.PT Sơn);
- 07 giờ 15: Chào cờ. Tuyên truyền phổ biến pháp luật. Sinh hoạt Công đoàn, tại HT Sở (Toàn cơ quan);
- 08 giờ 00: Họp giao ban đầu tháng 01/2020 và góp ý (lần thứ 1) dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tại HT Sở (PGĐ.PT Sơn; PGĐ N.V Hòa; Trưởng, phó các phòng chuyên môn);
- 08 giờ 00: Dự HN tổng kết năm 2019 ngành LĐ-TB&XH; tại HT Trung tâm DV Việc làm tỉnh (PGĐ V.C Hòa);
- 09 giờ 30: Dự Lễ bế mạc Hội thao truyền thống ngành Công an Mừng Đảng-Mừng Xuân 2020; tại tầng 4, HT Phòng PH10, trụ sở Công an tỉnh (PGĐ N.V Hòa, Trưởng P.QLTTDL).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Lãnh đạo Sở, tại HT Sở (PGĐ phụ trách, các PGĐ, Chánh VP Sở).

Thứ Ba (07/01)

Sáng

- 07 giờ 30: Dự HN triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN tỉnh năm 2020, tại HT.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);
- 08 giờ 00: Dự HN lần thứ 2 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, tại HT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (PGĐ V.C Hòa);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2020, tại HT.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);
- 14 giờ 00: Dự Tổng kết BCĐ công tác tôn giáo tỉnh, theo lịch của VP. UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Tư (08/01)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm triển khai nhiệm vụ năm 2020 và cao điểm dịp Tết 2020, tại PH trực tuyến VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);
- 08 giờ 00: Dự HN lần thứ 5 BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, tại HT số 1 cơ quan LĐLĐ tỉnh (PGĐ V.C Hòa);
- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/01/2020.

Chiều

- 13 giờ 30: Dự HN tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Thông tin và Truyền thông, tại HT Sở TTTT (PGĐ.PT Sơn);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Năm (09/01)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2019, tại PH trực tuyến số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa.).

Chiều

- 14 giờ 00: HN tổng kết công tác xây dựng Đảng, tại HT Trung tâm NC Văn hóa Chăm (Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Sở).

Thứ Sáu (10/01)

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Khai mạc trưng bày, triển lãm chuyên đề "mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý 2020"; tại Bảo tàng tỉnh (Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở).
- 08 giờ 00: Dự HN Tổng kết công tác Tuyên giáo tỉnh, theo lịch của VP. UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ.PT Sơn).

Chiều

- 15 giờ 00: Họp mặt cán bộ hưu trí ngành VHTTDL, tại HT Trung tâm NC Văn hóa Chăm (BGĐ Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; VP Sở).

Quản trị