Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Lễ Hội Katê năm 2020 
24/09/2020 
 

Hàng năm cứ vào ngày mùng 01 tháng 7 Chăm lịch, tại 03 khu vực Đền, Tháp Chăm đều diễn ra Lễ hội  Katê. Mục đích của Lễ hội Katê là để tưởng nhớ các vị thần linh, tổ tiên, ông bà đã phù hộ độ trì bình an cho người dân trong suốt một năm qua.

Thời gian và địa điểm diễn ra Lễ hội Katê tại các khu vực Đền, Tháp cụ thể như sau:

1. Khu vực đền Pô Inư Nưgar: (diễn ra trong 02 ngày)

- Ngày thứ nhất: Khoảng 13 giờ 30 ngày 15/10/2020, Nhân dân các thôn: Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức xã Phước Hữu tổ chức lễ đón, rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào người Raglai thôn Tà Nô, xã Phước Hà về đền thờ trong thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

- Ngày thứ hai: Khoảng 6 giờ 30 ngày 16/10/2020, Lễ rước y trang từ đền thờ trong ra đền thờ ngoài thuộc thôn Hữu Đức.

2. Khu vực tháp Pô Klong Girai: khoảng 6 giờ 30 ngày 16/10/2020, Lễ rước y trang từ đền thờ thôn Phước Đồng 2 thuộc xã Phước Hậu lên tháp Pô Klong Girai thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

3. Khu vực tháp Pô Rômê: khoảng 6 giờ 30 ngày 16/10/2020, Lễ rước y trang từ đền thờ trong làng Hậu Sanh lên tháp Pô Rômê thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

4. Katê tại gia đình và tộc họ: Ngày 17/10/2020, Lễ hội Katê diễn ra tại các gia đình Cả sư và các làng Chăm theo đạo Bàlamôn thuộc 04 huyện, thành phố: Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thôn Thành Ý thuộc xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm./.

 

                                                                                                          Hải Thành- Phòng QLVHGĐ