Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
08/10/2021