Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Lịch tiếp công dan Phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 5/2020 
06/05/2020 
 

Triển khai Công văn số 3546/UBND-TCDNC ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận xây dựng lịch tiếp công dân như sau:

STT

Ngày, tháng

Người tiếp

Thời gian

1

05/5/2020

Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc

- Sáng: 07g 30 - 11g 30

- Chiều: 13g 30 - 17g 00

2

11/5/2020

Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc

- Sáng: 07g 30 - 11g 30

- Chiều: 13g 30 - 17g 00

3

18/5/2020

Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc

- Sáng: 07g 30  - 11g 30

- Chiều: 13g 30 - 17g 00

4

25/5/2020

Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc

- Sáng: 07g 30 - 11g 30

- Chiều: 13g 30 - 17g 00

- Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số 179 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Số điện thoại liên hệ: 0259. 3820382

- Trường hợp Giám đốc vắng đột xuất ủy quyền Phó Giám đốc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2020 phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp để Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân biết và liên hệ./.

Nội dung Thông báo: Lich tiep CD PVDH Dang cac cap .pdf