Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2019.  
19/11/2019 
Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11

Thứ Hai (18/11)

Sáng

- PGĐ.PT Sơn đi công tác ngoài tỉnh đến ngày 19/11/2019;

- 07 giờ 30: Họp nghe báo cáo thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc; , tại PH số 3 – VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp BCĐ Hoạt động hè cấp tỉnh và BĐH ĐA Học kỳ quân đội và Học làm chiến sĩ công an, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Ba (19/11)

Sáng

- 09 giờ 15: Họp cho ý kiến các Tờ trình trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019 HĐND khóa X, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 15 giờ 30: Dự thẩm tra Tờ trình phê duyệt điều chỉnh DA CSHT Khu DL Vĩnh Hy của Ban KTNS HĐND tỉnh, tại PH số 2 – HĐND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- 16 giờ 00: Thẩm định đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019, tại Sở Nội vụ (PGĐ.PT Sơn, CVP Sở, đ/c Đạt);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Tư (20/11)

Sáng

- 07 giờ 15: Trực tiếp công dân, tại Phòng tiếp công dân của Sở (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Họp thống nhất chương trình phục vụ Tết Nguyên đán 2020, tại HT Sở (BGĐ Sở; LĐ Phòng QLVHGĐ, QLTTDL và các đơn vị trực thuộc);

- PGĐ V.C Hòa đi công tác ngoài đến hết tuần.

Chiều

- 13 giờ 45: Trực tiếp công dân, tại Phòng tiếp công dân của Sở (PGĐ.PT Sơn);

 - Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Năm (21/11)

Sáng

- 7 giờ 30: Dự Khai mạc giải Bóng chuyền tỉnh Ninh Thuận, tại Trung tâm HL&TĐ TDTT (PGĐ N.V Hòa, P.QLTTDL);

- 08 giờ 00 [cả ngày]: Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình KT-XH năm 2019, tại Phòng trực tuyến số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn).

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra chéo Khối Thi đua VH-XH, tại HT Sở (PGĐ.PT Sơn, PGĐ N.V Hòa, LĐ các phòng thuộc Sở, VP Sở).

Thứ Sáu (22/11)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 80, theo Lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/11/2019.

Chiều

- 14 giờ 00: Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 80, theo Lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn).

Quản trị