Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khách sạn 
Khách sạn 

Hầu hết các khách sạn ở Ninh Thuận đều nằm ở vị trí thuận lợi, trang thiết bị hiện đại, chất lượng dịch vụ cao. Đặc biệt, những khách sạn dưới đây luôn được du khách biết đến như là điểm dừng chân lý tưởng.

Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ * * * *
Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 68.873900; 873120.
Fax: 068.873023.
Số buồng: 102


KS Hữu Nghị - Trực thuộc Cty CPDL Ninh Thuận * *
398 Đường Thống Nhất - Tx. PR-TC.
Tel: 920434.
Fax: 068.920431.
Số buồng: 32 
 

Khách sạn Thống Nhất * *
433 Đường Thống Nhất - Tx. PR-TC
Tel: 825406 - 827201- 837698.
Fax: 068.822943.
Số buồng: 32

Khách sạn Ninh Thuận * *
01 Đường 21/8 - Tx. PR-TC
Tel: 068.824273; 824282.
Fax: 068.822142.
Số buồng: 24

Khu du lịch Hoàn Cầu * *

Đường Yên Ninh - Tx. PR-TC
Tel: 068.890077. 890370(TC).
Fax: 068.890252.
Số buồng: 120

Khách sạn Mai Linh * *

Đường 16/4 Mỹ Hải, Tp PR-TC
Tel: 068.878787 - 821888.
Fax: 068.821999.
Số buồng: 32

Khách sạn Phong Lan * *
74 Đường Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.890027- 890160- 890043.
Fax: 068.890216.
Số buồng: 130

Khu du lịch Hòn Cò * *
QL1, Cà Nà, Phước Diêm, Ninh Phước
Tel: 068.760998- 760999. Số buồng: 20

Khách sạn Tím Paradise *
58 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873096. Số buồng: 10

Khách sạn Hồ Phong *
363 Ngô Gia Tự, Tx. PR-TC
Tel: 068.920333 0913822088.
Fax: 068.837717.
Email: hophonghotel.vnn.vn
Số buồng: 26

Khu du lịch Thái Bình
Đường Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.874824; 875007.
Fax: 068.874824.
Số buồng: 40

Khu du lịch Tân Mỹ Á

QL27 Tân Sơn, Ninh Sơn
Tel: 068.854575; 8558484.
Số buồng: 109

Khu du lịch Đen Giòn
Đường Yên Ninh Phan Rang
Tel: 068.874047; 874223.
Số buồng: 96

Khách sạn Cà Ná
QL1A - Cà Ná - Phước Diêm - Ninh Phước
Tel: 068.761616; 761320.
Fax: 068.761320.
Số buồng: 22

Khách sạn Hiếu Hằng

Đường Yên Ninh, Kiên Hải, Ninh Hải
Tel: 068.873052. Số buồng: 20

Khách sạn Hải Sơn
QL1A - Cà Ná - Phước Diêm - Ninh Phước
Tel: 068.761322; 761318. Số buồng: 14

Khách sạn Trang Hà
560 - 652 - 564 Thống Nhất - Tx. PR-TC
Tel: 068.822606; 822488.
Fax: 068.820091. Số buồng: 22

Khách sạn Việt Thắng
363 Ngô Gia tự - Tx. PR-TC
Tel: 068.822494; 835899.
Số buồng: 22

Khách sạn Phùng Hưng
260-262 Ngô Gia tự - Tx. PR-TC
Tel: 068.830830. Số buồng: 14

Khách sạn, nhà hàng Hải Ninh
QL1, Cà Ná Phước Diêm, Ninh Phước
Tel: 068.760853.

Nhà nghỉ Mai Ly
Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873204. Số buồng: 13

Nhà nghỉ Bình Minh
Đường Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.874226. Số buồng: 30

Nhà Khách Tỉnh Ủy
01 Phạm Hồng Thái - Tx. PR-TC
Tel: 068.822434.
Fax: 068.822434. Số buồng: 16

Nhà nghỉ Phương Đông
Lô 3-4, Dãy N3, Đương 16/4 - Tx. PR-TC
Tel: 068.920044. Số buồng: 12

Nhà nghỉ Tư Hiền
44 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873114. Số buồng: 10

Nhà nghỉ Hương Biển
Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873044. Số buồng: 9

Nhà nghỉ Hoà Hiệp
44 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873568 873114. Số buồng: 20

Nhà nghỉ KaKa
Khánh Hải - Ninh Hải
Tel: 068.873920. Số buồng: 11

Nhà nghỉ Tịnh Nguyệt
432 Ngô Gia Tự, Phan Rang
Tel: 068. 920377 . Số buồng: 06

Nhà nghỉ FaRa
281 Thống Nhất, PR
Tel: 068.820641. Số buồng: 9

Nhà nghỉ 119
119 Ngô Gia Tự, PR.
Tel: 068.823244.
Số buồng: 13
 

Nhà nghỉ Hưng Thịnh
54 đường 16/4-PR
Tel: 068.921179. Số buồng: 6