Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 
15/01/2018 
 

Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 66/TB-UBND kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua kết quả đánh giá, phân loại việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cụ thể như sau:

- Về kết quả xếp loại năm 2017: Có 32 cơ quan, đơn vị xếp loại Tốt (tăng 09 đơn vị so với năm 2016); 01 cơ quan, đơn vị xếp loại Khá (giảm 06 đơn vị so với năm 2016).

- Về điểm số năm 2017: Có 28 cơ quan, đơn vị có điểm số tăng so với năm 2016 và 06 cơ quan, đơn vị có điểm số giảm so với năm 2016.

- Về thứ bậc năm 2017: Có 19 cơ quan, đơn vị có thứ bậc tăng so với năm 2016 (tăng bậc nhiều nhất là Sở Giao Thông Vận tải, tăng 10 bậc); 07 cơ quan, đơn vị có thứ bậc giảm so với năm 2016 (giảm bậc nhiều nhất là Sở Xây dựng, giảm 08 bậc); 03 cơ quan, đơn vị giữ nguyên thứ bậc so với năm 2016 (Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và 02 đơn vị lần đầu tiên tham gia đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 (Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Cục Thống kê).

 

Kết quả điểm số và thứ bậc xếp hạng CCHC năm 2017 của các Sở, ban, ngành


Kết quả điểm số và thứ bậc xếp hạng CCHC năm 2017 của các cơ quan

 Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Kết quả điểm số và thứ bậc xếp hạng CCHC năm 2017
của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố


Đính kèm TB: TBUB66_signed.pdf

Nguồn: Văn tiến - Sở Nội vụ
Quản trị 
Tin đã đưa