Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Kết luận thanh tra bể bơi tại huyện Ninh Sơn 
29/07/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-SVHTTDL ngày 11/7/2019 của Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động bể bơi trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

          Ngày 16/7/2019, Đoàn Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra Bể bơi khu vui chơi giải trí thiếu niên tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. Qua kiểm tra, đơn vị đã chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động bể bơi.

Các trang thiết bị là điểm nhấn để thu hút các cháu thiếu niên, nhi đồng đến với bể bơi

          Ngày 24/7/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-SVHTTDL về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động bể bơi khu vui chơi giải trí thiếu niên tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

          Việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo cho Doanh nghiệp, tư nhân ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong các hoạt động thể thao.

Nội dung: kết luận thanh tra bề bơi_signed(24.07.2019_09h37p33)_signed.pdf

Duy Ánh
Quản trị