Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp cận thông tin
Tiếp cận thông tin
Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
30/07/2019 
 
Ngày 30/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 96/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi  tiến hành xem xét, bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở. 

Nội dung: KH 96 danh gia CTrHD BN Pho phong thuoc So VHTTDL 2019_signed(30.07.2019_10h14p03)_signed.pdf
Đoàn Minh Đạt