Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ V - NĂM 2020 
23/09/2019 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

LẦN THỨ V - NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3684/KH-UBND, ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII - năm 2020;

Ngày 12/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số      119/KH-SVHTTDL về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V - năm 2020. Theo Kế hoạch, Sở đã phát động trong toàn ngành đợt thi đua đặc biệt sâu rộng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để suy tôn, biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua yêu nước toàn ngành giai đoạn 2020-2025; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2016 - 2020) và gửi báo cáo về Sở trước ngày 10/3/2020. Thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V- năm 2020 của Sở vào tháng 4 năm 2020.

                                                                                                      Thanh Tâm

Ghi chú: Đính kèm flie Kế hoạch số 119/KH-SVHTTDL.Quản trị