Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ.  (20/11/2020)

Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3790/KH-UBND triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  (30/09/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 19/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020; Kế hoạch số 1526/KH- PC07 ngày 09/9/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Ninh Thuận về việc phối hợp mở lớp tập huấn, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với đội viên Đội PCCC cơ sở thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,