Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Gốm Bàu Trúc
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TỈNH NINH THUẬN  (29/11/2018)

Ninh Thuận là tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã để lại cho thế hệ hôm nay nhiều di sản văn hóa tiêu biểu và độc đáo góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là những di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể gắn liền với vùng đất đầy nằng và đầy gió này. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, ít nhiều đã tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến quá trình bảo tồn gìn giữ các giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Vì thế việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, và đây cũng là một trong nhiệm vụ quan trọng nhằm giừ giữ tốt vốn di sản văn hóa của cha ông truyền lại cho thế hệ mai sau.

Ninh Thuận chuẩn bị Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm  (29/11/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”; Trong 02 ngày 08-09/12/2018 Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.