Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Dừng triệt để tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
30/03/2020 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc dừng triệt để việc tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 338/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/3/2020 về việc dừng triệt để tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện đến hết ngày 15/4/2020.

Nội dung văn bản: VB 338_signed.pdf

Quản trị