Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp cận thông tin
Tiếp cận thông tin
Danh sách hướng dẫn viên Du lịch - Ninh Thuận 
01/02/2019 
 
Hướng dẫn viên du lịch - tỉnh Ninh Thuận
Tổng số: 11
Ninh Thuận
 
1 Họ và tên NGUYỄN HỮU TÀI
  Số thẻ HDV 258140105
  Ngày hết hạn 06/01/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên LÊ KHÁNH HỒNG CÔNG
  Số thẻ HDV 158130104
  Ngày hết hạn 20/12/2016
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
3 Họ và tên LÊ THỊ TUYẾT ANH
  Số thẻ HDV 258120103
  Ngày hết hạn 29/06/2015
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên PHẠM VĂN NHÂN
  Số thẻ HDV 258140106
  Ngày hết hạn 15/01/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN CHÍNH THI
  Số thẻ HDV 158140107
  Ngày hết hạn 20/02/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
6 Họ và tên NGUYỄN HỮU THIÊN LÂM
  Số thẻ HDV 258140108
  Ngày hết hạn 19/05/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên LÊ ĐÌNH CHUNG
  Số thẻ HDV 158140109
  Ngày hết hạn 28/07/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
8 Họ và tên PHẠM MINH NHỰT
  Số thẻ HDV 258140110
  Ngày hết hạn 10/09/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên PHAN QUỐC ANH
  Số thẻ HDV 158140111
  Ngày hết hạn 15/09/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
10 Họ và tên ĐỖ ĐỨC CẢNH
  Số thẻ HDV 158140112
  Ngày hết hạn 02/10/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
11 Họ và tên HỒ THANH LUÂN
  Số thẻ HDV 258140113
  Ngày hết hạn 10/12/2017
  Nơi cấp thẻ Ninh Thuận
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
ĐXH