Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
25/09/2020 
 

Ngày 21/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định 2638/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Danh mục thủ tục hành chính bao gồm: thủ tục hành chính cấp trung ương; thủ tục hành chính cấp tỉnh.

- Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: thủ tục hành chính cấp Trung ương. Các mẫu đơn đề nghị:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế;

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế;

+ Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế;

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

+ Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm;

+ Đơn đề nghị Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa;

+ Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch;

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch;

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

* Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

- Thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp tỉnh có số thứ tự 103, 104,105 tại điểm C1 và 122, 123, 124, 126 tại điểm C2 mục C phần II ban hành kèm theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết Nghị định tại đây:  QD cong bo TTHC theo TT35.2020.pdf

Lương Dự - Thanh tra Sở

 
Tin đã đưa
(23/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/09)
(05/07)
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(15/09)