Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Chuyển biến về mặt tư tưởng của Cán bộ Thư viên tỉnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
10/10/2019 
 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

    Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã cử cán bộ chủ chốt và đảng viên tham gia các lớp học Nghị quyết do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức và công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp do Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện. Qua đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị tiếp thu và nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh. 

Viên chức Thư viện, phát biểu ý kiến về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh       Nhận thức được sự cần thiết để triển khai và thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn, lãnh đạo Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn vị bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp cơ quan, buổi sinh hoạt công đoàn, thư điện tử cá nhân và gửi tài liệu học tập, văn bản hướng dẫn của Đảng bộ các cấp đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cũng như tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn và bạn đọc của Thư viện tỉnh bằng bản tin trực quan tại đơn vị và thông tin nội dung trên Website Thư viện tỉnh.


     Qua triển khai, thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét, thể hiện được ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện, tích cực tự tu dưỡng rèn luyện bản thân, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên và các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, tuyên truyền đến nhân dân và bạn đọc của Thư viện tỉnh biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kim Hải TVT


Quản trị