Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chức năng nhiệm vụ 
Chức năng nhiệm vụ 
          Được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Nội dung Quyết định: QDUB59.2018_signed.pdf