Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Chính thức bỏ quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với ngạch công chức hành chính và công chức văn thư từ ngày 01/8/2021 
17/07/2021 
 

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ngạch chuyên viên chính yêu cầu tiêu chuẩn bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên là bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Đối với ngạch văn thư viên chính, văn thư viên, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Như vậy, kể từ ngày 01/8/2021 - Thông tư số 02/2021/TT-BNV có hiệu lực, công chức hành chính và công chức văn thư không còn quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tương ứng với vị trí việc làm trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.


Huỳnh Dũng – Văn phòng Sở