Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Tổ chức lớp tập huấn thông tin, tuyên truyền triển khai phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận  (20/11/2020)
Nhằm giới thiệu, quảng bá, cung cấp những lợi ích, hiệu quả mang lại của hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hệ thống thông tin phản ánh hiện trường; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận.
Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (02/12/2019)

Cải cách hành chính là Một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực, năng lực…