Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (02/12/2019)

Cải cách hành chính là Một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực, năng lực…



Báo cáo Tình hình thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (26/10/2017)

Thực hiện Công văn số 3295/VPUB-TH ngày 04/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau: