Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” 
26/04/2020 
 

          Ngày 31/3/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1308/KH-BVHTTDL về việc tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”.

Theo đó, việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” được triển khai trên toàn quốc, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược; đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra, những điều chỉnh và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức thực hiện và các căn cứ để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020” xây dựng báo cáo và tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược, hoàn thành trong tháng 9/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết Chiến lược theo quy định.

Căn cứ kết quả tổng kết Chiến lược của các Bộ, ngành và địa phương và các đơn vị liên quan, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc, hoàn thành trong tháng 12/2020.

Nguyễn Tiến Thành