Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030 
15/07/2020 
 

Ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2138/KH-UBND về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030.

Theo đó, mục đích của việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm là nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở; tuyên truyền, vận động mỗi người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, lựa chọn ít nhất một môn thể thao thích hợp để tập luyện hoặc tập chạy hàng ngày để nâng cao sức khỏe, thể lực. Địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn, trung tâm thể thao cấp huyện, đảm bảo thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận năm 2020 sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 30/8/2020 tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (có thể tổ chức theo hình thức liên xã, các đơn vị lân cận liền kề tại cấp xã, phường, thị trấn); các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic trong đơn vị. 

Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại các địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong các tầng lớp nhân dân; huy động các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức.

NGUYỄN VĂN HOÀNG

 (Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch)