Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Thể thao
Ban hành Chỉ thị về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 
26/08/2020 
 

Ngày 21/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức theo định kỳ 04 năm một lần, nhằm động viên đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao vì mục tiêu tăng cường sức khoẻ và cải thiện đời sống văn hoá tinh thần, thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao và nâng cao thành tích thi đấu thể thao của tỉnh. Thông qua tổ chức Đại hội Thể dục thể thao để các cấp, các ngành tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022 được tiến hành đảm bảo thời gian, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu theo Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022 và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022; tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức và Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022; hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tại địa phương, đơn vị và Điều lệ thi đấu các môn thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022.

 Việc ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh nhà, nhất là để đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022 được diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp; đảm bảo tiến độ về thời gian và nội dung theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

                                                                             Đức Cường

                                                                           (Phòng QLTTDL)