Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015)
Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015)
Hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015) 
28/08/2015 
 
 
       70 năm qua, từ ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Nha Thông tin tuyên truyền, cơ quan tiền thân của Bộ VH, TT và DL ngày nay, là một chặng đường dài với nhiều dấu son quan trọng. Sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành văn hóa trong 70 năm qua luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc. Trải qua chặng đường đầy khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, ngành văn hóa đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
      
        Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015) nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp to lớn của ngành Văn hóa qua 70 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là dịp ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực đóng góp của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống, cũng như của mọi cấp, mọi ngành trong suốt thời gian qua; tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


1. Thư chúc mừng của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh gửi  tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015.

2. Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tại buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015)

 
  Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015), kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh  như sau:

- Phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Ngành vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015)

- Tổ chức thăm hỏi tri ân các thế hệ cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình qua các thời kỳ, những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn hóa trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngành.

- Tổ chức buổi công diễn  và trao thưởng 10 ca khúc đạt giải tại "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hướng Ninh Thuận trên đường phát triển - năm 2015".
 

- Tổ chức giải bóng đá Mini Cúp luân lưu truyền thống của ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch.

-
Phòng Văn hóa Thông tin accs huyện, thành phố chủ trì cùng với Trung tâm Văn hóa, Đội Thông tin Lưu động các huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, cổ động.