Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thủ tục một cửa
Thủ tục một cửa
5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 
15/08/2017 
 

          a) Trình tự thực hiện

          - Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Trong thời hạn 07 ngày làm việc hoặc trong thời hạn 20 ngày với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ  nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: Đường 16/4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận)        

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

          (2) Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

          (3) Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

          - Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

          c) Thời hạn giải quyết :

          07 làm việc hoặc 20 ngày làm việc với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

           Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản trả lời.

          đ) Phí, lệ phí: Không.

          e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

           Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

          * Yên cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

          Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Mau 5 xdtd.docx

Đoàn Minh Đạt