Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thủ tục một cửa
Thủ tục một cửa
4. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ 
01/08/2017 
 

          a) Trình tự thực hiện

          - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ  nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: Đường 16/4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).

          * Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

          (2) Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao;

          (3) Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          c) Thời hạn giải quyết :

          05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

          đ) Phí, lệ phí: Không.

          e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).

          * Yên cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

          Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

mau 4.docx

Đoàn Minh Đạt