Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thủ tục một cửa
Thủ tục một cửa
23. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh 
16/08/2017 
 

a) Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ kết quả kiểm tra tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời. Nếu không đồng ý phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ  nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: Đường 16/4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận)

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (mẫu số 3):

  (2) Điều lệ giải thể thao;

  (3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

  (4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

  (5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

  - Số lượng hồ sơ:  01 bộ

c) Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính

h) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

  - Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao.

 - Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

 Mẫu số 23 ct.docx

Đoàn Minh Đạt