Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thủ tục một cửa
Thủ tục một cửa
2. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 
15/08/2017 
 

a) Trình tự thực hiện

          - Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.       

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian 4 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trong thời gian 3 ngày làm việc.

          b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ  nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: Đường 16/4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận)

          * Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

          (2) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          (3) Thể lệ.

          - Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

          c) Thời hạn giải quyết :

           07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời.

          đ) Phí, lệ phí: Không.

          e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).

          * Yên cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

          Cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật;

- Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

          h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

          Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.


Mau 2 dk.docx
Đoàn Minh Đạt