Cải cách hành chính

Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông(12/06/2020)

Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Thông tin và Truyền thông góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.


Triển khai tập huấn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố.(23/08/2019)

Ngày 22/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cho tất cả các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ một cửa, chuyên viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tập huấn từ ngày 22-26/8/2019.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giúp cho công tác cải cách hành chính tốt hơn.(16/03/2016)

CNTT và truyền thông (ICT) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con  người, làm cho thói quen làm việc, giải trí hay ngay cả các hình thức kinh doanh cũng thay đổi theo.